Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Brak opisu obrazka
  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 19 maja 2022 r. o godz. 13:30 w Sali narad Urzędu Gminy Strzeleczki
  Data publikacji: 13-05-2022 12:13
 • Posiedzenie Komisji Samorządowej

  Brak opisu obrazka
  Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 18 maja 2022 r. o godz. 15:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.  
  Data publikacji: 13-05-2022 12:10
 • Posiedzenie Komisji Samorządowej

  Brak opisu obrazka
  Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 21 kwietnia 2022 r. o godz. 14:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.
  Data publikacji: 14-04-2022 12:13
 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Brak opisu obrazka
  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 20 kwietnia 2022 r. o godz. 15:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Strzeleczki.
  Data publikacji: 14-04-2022 12:01
 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Brak opisu obrazka
  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 24 marca 2022 r. o godz. 13:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Strzeleczki.
  Data publikacji: 18-03-2022 08:16
 • Posiedzenie Komisji Samorządowej

  Brak opisu obrazka
  Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 24 marca 2022 r. o godz. 14:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.
  Data publikacji: 18-03-2022 07:45
 • Posiedzenie Komisji Samorządowej

  Brak opisu obrazka
  ZAWIADOMIENIE Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 7 marca 2022 r. o godz. 14:30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach. Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej: Omówienie możliwości pomocy dla Ukrainy,  Sprawy bieżące.  
  Data publikacji: 02-03-2022 07:49
 • Posiedzenie Komisji Samorządowej

  Brak opisu obrazka
  ZAWIADOMIENIE   Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 16 lutego 2022 r. o godz. 14:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.   Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej: 1.      Utrzymanie terenów zielonych w gminie – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości. 2.      Informacja o stanie opieki zdrowotnej w gminie w roku 2021 – Przedstawiciel SAMED oraz przedstawiciel CARITAS. 3.      Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2021 r. oraz plan jej działalności na rok 2022.; - Przewodniczący GSW. 4.      Plan działalności Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic na 2022 r. – Dyrektor GOK. 5.      Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r. za lata 2019-2020 - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości. 6.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a.      zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 15.02.2022 r. – Skarbnik Gminy; b.      zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 15.02.2022 r. – Skarbnik Gminy; c.       przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzeleczki w roku 2022” – projekt z dnia 08.02.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości; d.      wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Kujawach– projekt z dnia 10.02.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości; e.      wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mosznej stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 10.02.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości; 7.      sprawy bieżące.
  Data publikacji: 10-02-2022 10:11
 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 10-02-2022 09:36
 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Brak opisu obrazka
  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 19 stycznia 2022 r. o godz. 13:30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.  
  Data publikacji: 13-01-2022 12:13
Wersja XML