Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strzeleczki

Liczba ludności: 1.557 mieszkańców
Powierzchnia: 2.775 ha
 
Prastara osada targowa, która powstała na początku XIII w. Nazwa wsi, Strelicz, wywodzi się od strzelców – łowców książęcych posługujących się łukami. Prawa miejskie Strzeleczki otrzymały w 1327 roku, w tym okresie była to już duża miejscowość w której siedzibę miała parafia, a od 1375r. funkcjonowała tu szkoła – jedna z najstarszych na Śląsku opolskim. Prawa miejskie Strzeleczki utraciły w 1750 roku. Do najważniejszych wydarzeń w historii wsi możemy zaliczyć ograbienie oraz spalenie osady przez Husytów w dniu 13 III 1428r., zniszczenie miasteczka przez wojska szwedzkie w roku 1642 podczas wojny 30-letniej, przyłączenie do Strzeleczek w dniu 1 IV 1894 roku wsi Oracze i Kopalina, otwarcie linii kolejowej (3 XII 1896r.)
Zabytki:

 

 

 

 

Szopka Bożonarodzeniowa w kościele parafialnym w Strzeleczkach. Rok 2012.

 

 


Wersja XML