Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat o przekroczeniu poziomu informowania oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 mg/m3) w powietrzu na terenie województwa opolskiego

Informacja o przekroczeniu poziomu informowania

Data wystąpienia: 24.02.2021 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka: godz. 0.00 do godz. 24.00 dnia 24.02.2021 r.

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:

Brzeg, ul. Poprzeczna – 111 μg/m3,

Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego – 106 μg/m3,

Olesno, ul. Słowackiego – 104 μg/m3

Obszar przekroczeń obejmował miasto Brzeg, Kędzierzyn-Koźle oraz Olesno.

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania:

ok. 106 tys.

Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania

Data wystąpienia: 25.02.2021 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka: godz. 7.45 do godz. 24.00 dnia 25.02.2021 r.

Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: większą część miasta Opole, obszar powiatu namysłowskiego z miastem Namysłów, obszar powiatu kluczborskiego z miastem Kluczbork, obszar w północno-zachodniej części powiatu oleskiego z miastem Olesno, obszary w północno-wschodniej i północno-zachodniej części powiatu brzeskiego z częścią miasta Brzeg, obszary w północnej i środkowej części powiatu krapkowickiego wraz z miastem Krapkowice, Gogolin i częścią miasta Zdzieszowice, większą część powiatu opolskiego wraz z gminami: Dobrzeń Wielki, Popielów, Murów, Łubniany, Turawa, Ozimek, Chrząstowice, Tarnów Opolski, obszary w północno-wschodniej części gminy Dąbrowa i wschodniej części gmin Prószków i Komprachcice oraz obszary w zachodniej części powiatu strzeleckiego.

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 25.02.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ok. 390 tys.

 Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego
w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. 

Szczególnie wrażliwe grupy społeczne:

Zalecane środki ostrożności dla ogółu ludności:

Zalecane środki ostrożności dla wrażliwych grup ludności:

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń wynikające z planu działań krótkoterminowych:

 1. Zalecenie ograniczenia przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie pobytu
  w placówce oraz ograniczenia długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.
 2. Zalecenie unikania przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania alarmu. 
 3. Zalecenie ograniczenia aktywności fizycznej na zewnątrz.
 4. Zalecenie stosowania się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie się
  w potrzebne medykamenty.

Działania operacyjne:

 1. Kontrole gospodarstw domowych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej.
 2. Kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych.
 3. Zakaz czyszczenia ulic i chodników na sucho (przy temperaturze powyżej 5oC).
 4. Zalecenie nieużywania dmuchaw do sprzątania ulic, chodników i placów oraz usuwania liści z ulic, chodników i trawników.
 5. Zalecenia ograniczenia prac powodujących zapylenie.
 6. Zalecenie nie rozpalania w kominkach niebędących jedynym źródłem ogrzewania.
 7. Zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej.
 8. Kontrole pojazdów pod kątem emisji spalin.

Więcej informacji w komunikacie o przekroczeniu opublikowanym pod linkiem:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

 

Wersja XML