Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2021 rok

Ogłoszenie o wynikach konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2021 rok

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert kultura fizyczna i sport.pdf (264,99KB)
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert ochrona i promocja zdrowia - abulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja lecznicza.pdf (281,79KB)
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert ochrona i promocja zdrowia - pielęgnacja.pdf (282,39KB)
 

 

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza otwarte konkursy ofert za realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2021 rok:

PDFZARZĄDZENIE Nr 7.21. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych.zipx.pdf (160,68KB)
PDFZARZĄDZENIE Nr 8.21 - w sprawie konkursu na ochronę i promocję zdrowia.zipx.pdf (267,11KB)
PDFZARZĄDZENIE Nr 9.21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu.zipx.pdf (265,09KB)
 

 

Wersja XML