Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa wiejskiego placu rekreacyjnego wraz z miejscami postojowymi

W ramach budowy wiejskiego placu rekreacyjnego wraz z miejscami postojowymi w Racławiczkach do tej pory wykonano montaż altany, części urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznej wraz z przygotowaniem terenu oraz montażem ogrodzenia.
Ponadto przygotowano teren pod budowę boiska do siatkówki plażowej. Plac rekreacyjny został sfinansowany z Funduszy Sołeckich: Smolarni, Racławiczek oraz Wawrzyńcowic oraz z wkładu finansowego Gminy Strzeleczki.

W sumie wartość inwestycji wyniosła: 40 895,50 zł.

 

 

Wersja XML