Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta do badań społecznych Gminy

W związku z rozpoczęciem prac nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki, poniżej załączamy formularz ankiety celem poznania opinii mieszkańców w zakresie oceny potencjału Gminy, poziomu jej rozwoju, występujących problemów w sferze gospodarczej, społecznej, przestrzenno-technicznej, a także szans i zagrożeń rozwojowych.

Ankieta jest anonimowa, posłuży ona do dalszych prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku, która stanie się drogowskazem dla rozwoju gminy na kolejne lata.

Wypełnioną ankietę można złożyć do skrzynki pocztowej zlokalizowanej przy budynku Urzędu Gminy, wysłać pocztą email na adres ug@strzeleczki.pl  lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu w terminie do 31.01.2021r.

PDFAnkieta Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku.pdf
 

Wersja XML