Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Kujawy-Zielina

Brak opisu obrazka „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy”

Od 1 grudnia 2020 r. rozpoczęły się prace związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Zielina – Kujawy.

Wykonawcą robót jest REMOST Sp. z o.o. Sp. k. 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26, a prace są prowadzone na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, 46-020 Opole ul. Oleska 127.

Czas wykonywania robót: październik 2020 r. – listopad 2021 r.

W związku z powyższym została wprowadzona zmiana organizacji ruchu na odcinku prowadzonych robót, tzn. ruch pojazdów będzie odbywał się wahadłowo i będzie prowadzony ręcznie przez pracowników posiadających stosowne uprawnienia natomiast w porze nocnej zostaje wprowadzona sygnalizacja świetlna.

 

Wersja XML