Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Dzięki Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej w Gminie Strzeleczki zostały w tym roku zrealizowane 4 przedsięwzięcia.

Remont nawierzchni drogowej ul. Prudnickiej w Mosznej był przedsięwzięciem bardzo wyczekiwanym. Dzięki realizacji tego zadania poprawiły
się nie tylko warunki dojazdowe dla mieszkańców, ale także ich bezpieczeństwo.

W Dobrej zakupione oraz zamontowane zostały lampy ledowe. Inwestycja przeprowadzona na ulicy Sportowej znacząco wpłynęła na poprawę warunków życia mieszkańców.

W Strzeleczkach wykonana została nawierzchnia chodnikowa na ul. Kościelnej. Prace były kontynuacją poprzednich dwóch etapów remontu chodnika wykonanych w latach 2018 i 2019.

Sołectwo Racławiczki postawiło na upiększenie placów znajdujących się w centralnej części miejscowości. Przeprowadzone przedsięwzięcie pozwoliło na aktywizację mieszkańców poprzez wykonywanie przez nich wszelkich prac mających na celu poprawę estetyki miejscowości.

W roku 2021 zadania w ramach inicjatywy marszałkowskiej będą realizować: Dziedzice, Kujawy, Wawrzyńcowice, Zielina.

 

 

 

Wersja XML