Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Firmą zbierającą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych  jest firma:

Naprzód Sp. z. o. o.

ul. Raciborska 144b

44-280 Rydułtowy

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbierany jest sprzed posesji zgodnie z harmonogramem zbiórek akcyjnych (wraz ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych) oraz w PSZOK.

Zasady postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym określa ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1895 ze zm.). Zgodnie z ww. ustawą sklepy o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego
i elektronicznego przekraczającej 400 m2, zobowiązane są do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Dotychczas nieodpłatny zwrot zużytego urządzenia możliwy był dopiero przy zakupie nowego urządzenia. 

Podmiot zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przekazania wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacji zawierającej:

Do tej pory do tutejszego organu nie wpłynęła żadna informacja.

Wersja XML