Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA Urząd zamknięty dla interesantów

Szanowni mieszkańcy

Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, informujemy:

Od dnia 04.11.2020 r. Urząd Gminy Strzeleczki musi zostać zamknięty dla klientów. Obsługa spraw będzie prowadzona wyłącznie:

 1. Urząd Stanu Cywilnego oraz sprawy obywatelskie - tel. 77 407 66 60 (wew. 111);
 2. Podatki i Opłaty Lokalne – tel. 77 407 66 60 (wew. 120)
 3. Gospodarka Komunalna i Nieruchomości
  • wycinka drzew i krzewów, zwierzęta bezdomne, ochrona środowiska, azbest, dotacje na wymianę kotłów – tel. 77 4076665, 407 66 60 (wew. 112);
  • zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje celu publicznego – tel. 77 407 6674, 77 407 66 60 (wew. 119);
  • gospodarka odpadami komunalnymi – tel. 77 40766678, 77 407 66 60 (wew. 118);
  • nieruchomości tel. 77 407 66 63, 774076660 (wew. 102).
  • zgłaszanie awarii dotyczących wodociągów i kanalizacji, tel. 600 295 388

Do przekazywania korespondencji z Urzędem na zewnątrz budynku usytuowana jest skrzynka podawcza.

W miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłaty powinny być uiszczane przelewami na konto bankowe Urzędu:

Bank Spółdzielczy Gogolin oddział Strzeleczki Nr  93 8883 1028 2003 0000 2293 0004

Wójt Gminy Strzeleczki przyjmuje obywateli wyłącznie w sprawach pilnych po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Więcej informacji na stronie internetowej www.strzeleczki.pl

Wójt Gminy Strzeleczki
/-/ Marek Pietruszka

Wersja XML