Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Strzeleczki

 • XLVI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

  Brak opisu obrazka
    W dniu 26 maja 2022 r. o godzinie 14:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Strzeleczki. Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                             /-/ Włodzimierz Wolny
  Data publikacji: 16-05-2022 07:38
 • XLV SESJA RADY GMINY STRZELECZKI

  Brak opisu obrazka
  W dniu 28 kwietnia 2022 r. o godzinie 14:00 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Strzeleczki. Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl  
  Data publikacji: 21-04-2022 15:00
 • XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Strzeleczki

  Brak opisu obrazka
  dniu 7 kwietnia 2022 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Strzeleczki. Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki
  Data publikacji: 04-04-2022 13:38
 • XLIII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

  Brak opisu obrazka
  W dniu 31 marca 2022 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Strzeleczki.
  Data publikacji: 22-03-2022 15:21
 • XLII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

  Brak opisu obrazka
  W dniu 24 lutego 2022 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Strzeleczki. Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                             /-/ Włodzimierz Wolny Porządek sesji:   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLI/22 w dniu 27.01.2022 r. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XLI a XLII sesją. Interpelacje i zapytania radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 15.02.2022 r. – Skarbnik Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 15.02.2022 r. – Skarbnik Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzeleczki w roku 2022” – projekt z dnia 08.02.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Kujawach – projekt z dnia 10.02.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mosznej stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 10.02.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości; Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski. Zamknięcie sesji.
  Data publikacji: 16-02-2022 08:38
 • XLI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

  Brak opisu obrazka
  W dniu 27 stycznia 2022 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Strzeleczki.
  Data publikacji: 19-01-2022 17:13
 • XL Sesja Rady Gminy Strzeleczki

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 15-12-2021 11:14
 • XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Strzeleczki

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 06-12-2021 09:33
 • XXXVIII SESJA RADY GMINY STRZELECZKI

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 17-11-2021 14:52
 • XXXVII SESJA RADY GMINY STRZELECZKI

  Brak opisu obrazka
  Z powodów technicznych termin odbycia się XXXVII Sesji Rady Gminy Strzeleczki uległ zmianie.
  Data publikacji: 21-10-2021 15:12
Wersja XML