Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzeleczki w 2020 r.

Brak opisu obrazka W związku z zakończeniem realizacji na terenie gminy Strzeleczki zadania polegającego na unieszkodliwianiu azbestu informujemy, że Gmina Strzeleczki otrzymała dofinansowanie do realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 100% kosztów.

Całkowita wartość zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzeleczki w roku 2020” wyniosła w bieżącym  roku 5 364,30 zł, a unieszkodliwieniu poddano 8,5 Mg odpadów azbestowych. Inwestycja została dofinansowania w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2 682,15 zł oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 2 682,15 zł.  Całość dofinansowania wyniosła 100% kosztów (5 364,30 zł) i stanowiła najwyższą możliwą do pozyskania dotację. 

Wersja XML