Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podtopienia

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w związku z wystąpieniem podtopień pól uprawnych rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym.

W przypadku zalania łąk, upraw buraka cukrowego, pastewnego, kukurydzy lub ziemniaka należy złożyć wniosek nr 1. Natomiast w przypadku zalania ozimin należy złożyć wniosek nr 2, uwzględniając we wniosku zalane działki oraz określając wysokość kosztów zasiewu ozimin, pomniejszone o koszty przygotowania gleby pod te oziminy.

Wnioski należy składać na załączonych formularzach w terminie od dnia 21.10.2020 r. do dnia 03.11.2020 r. w pokoju nr 104 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki.

DOCWniosek nr 1.doc
DOCWniosek nr 2.doc
 

Wersja XML