Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Racławiczki

Liczba ludności: 747 mieszkańców
Powierzchnia: 472 ha
 
Racławiczki po raz pierwszy wzmiankowane były w spisach urzędowych w 1383r. po łacinie i po niemiecku jako Polonicalis Rastlowitz, natomiast pierwsza odnotowana informacja o kościele parafialnym Św. Marii Magdaleny pochodzi z roku 1447. wtedy to kościół należał do archiprezbiteratu w Głogówku. Właścicielem Racławiczek od lat trzydziestych XIX wieku był baron Seherr-Thoss.
Zabytki:

 

 


Wersja XML