Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata za korzystanie ze środowiska

Brak opisu obrazka

Opłata za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska są wprowadzone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i w praktyce są objęte takimi samymi, a w niektórych przypadkach nawet tymi samymi aktami prawnymi, co podatki wprowadzone prawem podatkowym.
Kogo dotyczą opłaty za korzystanie ze środowiska
Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki. Opłaty wnoszą również jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Wysokość opłaty zależy od faktycznego zakresu korzystania ze środowiska:

Nie wnosisz opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł.


Uwaga:

  1. Niezależnie od wyliczonej kwoty masz obowiązek przesłania formularzy z naliczonych opłat w terminie do końca lipca (za I półrocze) i do końca stycznia następnego roku (za II półrocze) do Marszałka Województwa. Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska przekazujesz informację o wyliczonej kwocie.
  2. Obowiązek ponoszenia opłat ciąży na wszystkich jednostkach organizacyjnych, bez względu na to, czy ustawa o ochronie środowiska nakłada na nie obowiązek posiadania decyzji o dopuszczalnej emisji.
  3. Podmiotem obowiązanym do zapłaty jest podmiot faktycznie korzystający ze środowiska, niezależnie od tego, czyją własnością są urządzenia służące do tego korzystania.

Podstawy prawne:

Wersja XML