Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Społeczna inicjatywa w Komornikach…

Świetlica w Komornikach jest jedną z placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelczakach, do której zawsze chętnie przychodziły dzieci i młodzież na zajęcia świetlicowe, ale również organizowane są tam imprezy sołeckie lub prywatne. Z tego też powodu GOK Strzeleczki stara się dbać, aby placówka ta, jak najlepiej mogła służyć mieszkańcom. W  tym roku poczyniono kolejne inwestycje. Na początku roku 2020 został wymieniony kocioł olejowy, służący do ogrzewania placówki.  W ulepszeniu budynku pomagały również Sołectwa Komorniki i Łowkowice, przeznaczając po 3 tys. zł
z funduszu sołeckiego na odmalowanie elewacji świetlicy. Remont rozpoczął się w połowie sierpnia. Prace zostały wykonane bardzo sprawnie, gdyż już w święto Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny mogliśmy podziwiać efekty modernizacji.  Mieszkańcom Łowkowic i Komornik należą się za to SERDECZNE PODZIEKOWANIA.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Wersja XML