Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Dnia 31.08.2020 r. Gmina Strzeleczki otrzymała środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 916 312,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

1. Przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Bud,

2. Rozbudowę z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Racławiczkach.

Wersja XML