Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny 29.08.2020 r.

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym haromonogramem odbioru odpadów dnia 29.08.2020 r. od godziny 8:00 do 16:00 czynny będzie MPSZOK zlokalizowany obok boiska LZS przy ulicy Dworcowej w Strzeleczkach.

Przypominamy o zachowaniu środków ostrożności podczas kontaktów z pracownikami MPSZOK. Prosimy również o stosowanie środków ochrony osobistej: jednorazowych rękawiczek oraz maseczek zakrywających usta i nos.

 

Odpady przyjmowane w MPSZOK:

 

Wersja XML