Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na zaległych trasach

Uwaga mieszkańcy!

Informujemy, że w dniach 11 i 18 lipca 2020 r. odbędzie się zaległa zbiórka odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji na następujących trasach:

1. Nowy Bud, Dobra, Nowy Młyn, Komorniki, Łowkowice – 11.07.2020 r.

2. Strzeleczki, Kopalina, Ścigów – 18.07.2020 r.

Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zbiórka odpadów wielkogabarytowych na ww. trasach zaplanowana była na 21 i 28 marca 2020 r. jednak z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny została wstrzymana.

Uwaga mieszkańcy!

Informujemy, że zbiórką odpadów wielkogabarytowych objęte są meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odpadami wielkogabarytowymi są:

Odpadami wielkogabarytowymi nie są:

Wszystkie „problemowe” odpady, które nie są odpadami wielkogabarytowymi będzie można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Łowkowicach, którego otwarcie planowane jest na jesień br.

Wersja XML