Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd wznawia bezpośrednią obsługę klientów

Gmina Strzeleczki zakupiła 18 laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła+”
na łączną kwotę 44.622,00 zł.

To kolejne pieniądze unijne z programu Polska Cyfrowa na wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Tym razem sprzęt zostanie przekazany do szkół i trafi
w formie użyczenia do uczniów z wielodzietnych rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Brak opisu obrazka

Program ZDALNA SZKOŁA+ realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Wersja XML