Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa Rynku zakończona

Brak opisu obrazka

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja pn. Przebudowa Rynku w Strzeleczkach – etap III mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Strzeleczki poprzez przebudowę III etapu Rynku oraz ulicy Wodnej
w Strzeleczkach

 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

Przewidywane wyniki operacji: Odnowa centrum miejscowości, która przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Strzeleczki. Przebudowa ulicy wodnej z obydwu stron pozwoli na lepszy dostęp do unikalnego kompleksu łąk, bo zlokalizowanego praktycznie w centrum miejscowości.

Informujemy Państwa o zakończeniu prac na inwestycji polegającej na „Przebudowie Rynku w Strzeleczkach – etap III”. Rynek odzyskał swój dawny blask zgodnie z wytycznymi  konserwatorskimi, którymi objęty jest układ przestrzenny wsi. Etap III – to ostatni etap przebudowy Rynku w Strzeleczkach.

Przypomnijmy, że pierwszy etap miał miejsce w 2013 r. i obejmował: przebudowę nawierzchni, oświetlenia, nasadzenie zieleni i zainstalowanie elementów małej architektury. Zmodernizowane zostały również parking oraz fontanna.

Etap II zakończył się jesienią 2019 r. i dotyczył zakresem południowej części Rynku oraz ulicy stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Kościelną a Rynkiem. Wymieniona nawierzchnia części jezdni
 i chodników z kostki kamiennej i granitowej. Wykonano również nową kanalizację deszczową. Przy zabytkowej studni została zainstalowana nowoczesna lampa solarna.

Etap III przebudowy Rynku rozpoczął się w listopadzie 2019 r. Dotyczył Rynku (odcinek
od strony Urzędu Gminy) a także ulicy Wodnej z obydwu stron. Dzięki sprzyjającej pogodzie prace sprawnie szły do przodu mimo, że były prowadzone również w okresie zimowym. Zgodnie z zamierzeniami wykonano: wymianę nawierzchni części jezdni i chodników z kostki kamiennej i granitowej, nową kanalizację deszczową oraz montaż lampy solarnej.

Dzięki wyremontowanej ulicy Wodnej z obydwu stron mamy atrakcyjnie wyglądające dojście do ścieżki spacerowej wzdłuż rzeki Białka, równolegle do Rynku, licznie uczęszczanej przez mieszkańców Strzeleczek. Inwestycja przyczyniła się do powstania również dogodnego dojścia do mostów na rzece Białka oraz kompleksu łąk położonych zaledwie 200 m od Rynku. Kompleks łąk od północy graniczy z Rzymkowickim Rowem, zaś od południa z rzeką Białą. Jest to unikalny teren, o wysokiej wartości ornitologicznej, jest miejscem występowania derkacza i gąsiorka oraz miejscem lęgowym wielu innych gatunków ptaków.

 

 

 • UWAGA – UTRUDNIONY DOJAZD

  Brak opisu obrazka
  Od 30 marca 2020 r. na ul. Wodnej (od ul. Prudnickiej) ruszają prace remontowe. Utrudnienia w dojeździe potrwają jeszcze przez ok. 3 tygodnie na całości inwestycji
  Data publikacji: 30-03-2020 09:09
 • Przebudowa Rynku w Strzeleczkach – etap III

  Brak opisu obrazka
  Gmina Strzeleczki informuje, iż w ramach Przebudowy Rynku w Strzeleczkach – etap III wykonano przewiert pod drogą powiatową.
  Data publikacji: 04-03-2020 15:11
 • Przebudowa Rynku w Strzeleczkach – etap III

  Brak opisu obrazka
  Trwają zaawansowane prace związane z przebudową Rynku i ul. Wodną. W ramach Przebudowy Rynku w Strzeleczkach – etap III zakończono  wykonanie kolektora deszczowego z obydwu stron ul. Wodnej. Cała płyta Rynku wraz z przyległymi ulicami posiada nowe odwodnienie. Wykonawca zadania przystąpił do prac związanych z korytowaniem ul. Wodnej od strony ul. Prudnickiej, gdzie następnie zostanie wykonana podbudowa z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem. 
  Data publikacji: 18-02-2020 11:10
 • Przebudowa Rynku w Strzeleczkach – etap III

  Brak opisu obrazka
  Już niebawem ruszą prace związane z inwestycją: Przebudowa Rynku w Strzeleczkach – etap III. Przebudowa będzie dotyczyła Rynku (odcinek od strony Urzędu Gminy) a także ulicy Wodnej z obydwóch stron.
  Data publikacji: 06-12-2019 11:49
 • Umowa na III etap przebudowy Rynku

  Brak opisu obrazka
  W dniu dzisiejszym, tj. 3 czerwca 2019 r. zostanie podpisana umowa na dofinansowanie operacji „Przebudowa Rynku w Strzeleczkach – etap III”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
  Data publikacji: 03-06-2019 07:52
Wersja XML