Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KRUS zaprasza

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu zaprasza

do wzięcia udziału w Ogólnokrajowym Konkursie

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 

          Do udziału w Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.

         Przy ocenie gospodarstw brane  pod uwagę będą :

        Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i centralnym. Po każdym z etapów odbędzie się  uroczyste podsumowanie, podczas którego laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody. W ubiegłym roku grono sponsorów nagród liczyło ponad dwadzieścia firm i instytucji, działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, które ufundowały atrakcyjne nagrody, m.in. kosiarki, wykaszarki, odkurzacze przemysłowe, piły, środki ochrony indywidualnej, itp.

Zwycięzca etapu centralnego otrzymał nagrodę główną Prezesa Kasy - ciągnik rolniczy.

           Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do imiennego zgłoszenia w terminie do 17 kwietnia 2020 r. pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).

Regulamin i Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/prewencja oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

 

Opracowała:

Joanna Skuratowicz

Kierownik Samodzielnego Referatu

Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

OR KRUS w Opolu

 

Serdecznie zapraszam

do udziału we wszystkich działaniach prewencyjnych prowadzonych przez KRUS: konkursach, szkoleniach, seminariach, itp. Służą one propagowaniu zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych wśród rolników i dzieci, a przede wszystkich wpływają na ograniczenie wypadków w rolnictwie, co jest jednym z głównych celów działalności Kasy.

 

 

Lech Waloszczyk – Dyrektor OR KRUS w Opolu

Wersja XML