Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Łowkowice

Liczba ludności: 598 mieszkańców
Powierzchnia: 674 ha
 
Wieś lokowana na prawie niemieckim już w początkach XIII wieku, wzmiankowana po raz pierwszy w źródłach pisanych w 1218r. jako Lofcovici, następnie w 1534r. jako Lowkowitz. Nazwa wsi wywodzi się od imienia Łowek. Wieś od średniowiecza często zmieniała właścicieli, po czym – w 1561r. – przeszła w ręce hrabiowskiego rodu Oppersdorfów. Zabytki:

 

 


Wersja XML