Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs przyrodniczo – plastyczny „Bioróżnorodna Gmina Strzeleczki”

Brak opisu obrazka

Konkurs przyrodniczo – plastyczny „Bioróżnorodna Gmina Strzeleczki”

Gmina Strzeleczki zaprasza do udziału w konkursie przyrodniczo – plastycznym pn.: „Bioróżnorodna Gmina Strzeleczki”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci z przedszkoli (5-6 latki) oraz uczniowie szkół podstawowychz terenu Gminy Strzeleczki. Uczestników do konkursu zgłasza przedszkole lub szkoła.

Zadaniem konkursowym będzie wykonanie pracy plastycznej w formacie A-4, farbami lub kredkami na temat: „Bioróżnorodna Gmina Strzeleczki”.

Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 28 listopada 2019 r.

Termin nadsyłania prac konkursowych laureatów etapu I do dnia 20 grudnia 2019 r.

Do pobrania:

DOCRegulamin Konkursu Plastycznego.doc
DOCXZałącznik nr 1 Formularz Zgłoszeniowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx
 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Decyzja
nr RPOP.05.01.00-16-0001/17-00 z dnia 31 lipca 2018r.

Wersja XML