Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w miejscowości Racławiczki

Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w miejscowości Racławiczki

Gmina Strzeleczki informuje o zakończeniu prac na ul. Granicznej w Racławiczkach

W ramach inwestycji zostało zrealizowane:

• Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i umocnionego pobocza:

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm,

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm,

− górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego,

− warstwa stabilizacji podłoża cementem z doziarnianiem pospółką,

− istniejące podłoże gruntowe.

• Wykonanie konstrukcji chodnika:

− nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej –gr.8cm,

− podsypka z miału kamiennego,

− podbudowa z kruszywa łamanego,

− warstwa odsączająca z pospółki,

− istniejące podłoże gruntowe.

•  Wykonanie odwodnienia:

Odwodnienie drogi gminnej odbywa się poprzez przebudowany kanał betonowy do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze powiatowej.

• Wykonanie oświetlenia:

Przebudową objęto także wymianę istniejącego oświetlenia w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych (montaż wysięgnika z nową oprawą), oraz umieszczenie oznakowania aktywnego.

Wartość powyższych prac: 1.050.005,94 zł brutto.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 521.990,02 zł

Wykonawca: PHU LARIX Sp. z o.o. Sp.k., ul. Klonowa 11, 42-700 Kluczbork.

Termin wykonania: lipiec 2019 – listopad 2019r.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 

 • Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w miejscowości Racławiczki już niebawem

  Brak opisu obrazka
  Informujemy Państwa, że w dniu 01.07.2019 r. Gmina Strzeleczki zawarła umowę na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w miejscowości Racławiczki”, realizowane przy współudziale środków z budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (Fundusz Dróg Samorządowych).
  Data publikacji: 03-07-2019 09:25
Wersja XML