Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w zasiłku rodzinnym

NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE DO ZASIŁKU RODZINNEGO

W okresie od 01 listopada 2012 r. do 31 października 2014 r. kryterium dochodowe, uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych wyniesie 539 zł w przeliczeniu na członka rodziny, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium w przeliczeniu na członka rodziny wyniesie 623 zł.


NOWE KWOTY ZASIŁKU RODZINNEGO od 01 listopada 2012 r.

 

Wysokość pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego nie ulegają zmianie.
 

Wersja XML