Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z dziećmi na temat bezpieczeństwa pożarowego w szkołach

20 sierpnia w parku w Dobrej odbyła się pogadanka z dziećmi z terenu gminy Strzeleczki, przeprowadzona przez przedstawicieli Powiatowej Straży Pożarnej z Krapkowic tj. mł. asp. Marka Dudy oraz st. str. Roberta Wyszki na temat bezpieczeństwa pożarowego, a w szczególności zachowania się w razie zagrożenia, w tym ewakuacji na terenie szkół podstawowych. W ramach spotkania dzieci wzięły udział w pokazie auta pożarniczego oraz sprzętu strażackiego. Pogadanka była jedną z atrakcji corocznej wycieczki rowerowo-profilaktycznej dla dzieci uczęszczających w okresie letnim na zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Wersja XML