Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komorniki

Liczba ludności: 452 mieszkańców
Powierzchnia: 589 ha
 
przysiółek Nowy Młyn
Liczba ludności:  41 mieszkańców
 
 
Wieś lokowana na prawie zachodnim już na początku XIII wieku. W zachowanych źródłach pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1245, kiedy to Komorniki zostały przekazane przez księcia opolskiego Władysława I jako fundacja klasztorowi cystersów z Lubiąża. Od początku istnienia Komorniki były wsią kościelną, zostały jednak podzielone na dwie części: pierwotną jej część utrzymywali cystersi (do roku 1810 kiedy to przeszła na własność państwa pruskiego) natomiast druga część była własnością majoratu głogówieckiego hrabiowskiego rodu Oppersdorfów.
Nazwa przysiółka, Nowy Młyn, odnotowana została pierwszy raz w roku 1783, kiedy w tej miejscowości mieszkało 26 mieszkańców i wywodzi się od znajdującego się tam młyna. Zabytki:

 

 


Wersja XML