Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KRUS informuje

DOCKRUS zaleca większą ostrożność w nowym sezonie na kleszcze.doc
DOCXPoświadczenie dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych.docx
DOCUbezpieczenie społeczne rolników dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące.doc
 

Wersja XML