Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nadzwyczajna IX sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 19 czerwca 2019 r. o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach

odbędzie się nadzwyczajna IX sesja

Rady Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                                                              Włodzimierz Wolny

 

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr VIII/19 w dniu 30 maja 2019 r.

4. Wręczenie uczniom stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy – projekt z dnia 13.06.2019 r. – Skarbnik Gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej– projekt z dnia 13.06.2019 r. – Skarbnik Gminy.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radych.

9. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.

10. Zamknięcie sesji.

 

Wersja XML