Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dziedzice

Liczba ludności: 413 mieszkańców
Powierzchnia: 474 ha
 
Początki wsi nie są znane. Być może Dziedzice zostały założone jeszcze w średniowieczu, jednak z zachowanych źródeł pierwsza wzmianka pochodzi dopiero z 1531 roku. Nazwa wsi wywodzi się od nazwy osobowej Dziad. Od XVI wieku Dziedzice należały do dóbr Chrzelickich. W roku 1783 zostały odkupione przez króla pruskiego, Fryderyka II. W okresie I i II wojny światowej wielu mieszkańców Dziedzic zostało powołanych do armii niemieckiej, z pośród nich 38 zginęło w I wojnie a 47 w II wojnie światowej, ich śmierć upamiętnia pomnik z nazwiskami i datą śmierci.
 
 

 

 

Wersja XML