Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 Tematem posiedzenia komisji będzie:

1) kontrola wydatków na LZS-y w gminie w 2018 r.,

2) kontrola wydatków gminy poniesionych na działalność jednostek OSP w 2018 r.,

3) sprawy bieżące.

 

 

Wersja XML