Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzeleczki

PDFUchwała_IV_25_19_zm_studium_Gminy_Strzeleczki.pdf
PDFzm_studium_zał_nr_2_rys.pdf
JPEGzmiana_SUIKZP_gm_Strzeleczki_2019_01_30.jpeg
 

Wersja XML