Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończono prace pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Mosznej.

Zakończono prace pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Mosznej.

Gmina Strzeleczki informuje, że zostało zakończone zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miejscowości Moszna poprzez budowę wodociągu do Zamku w Mosznej oraz kanalizacji ściekowej miejscowości Moszna” – zadanie nr 2: „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa w miejscowości Moszna gm. Strzeleczki”

Prace były wykonywane w terminie 08.01.2018r. – 30.11.2018r.

W ramach inwestycji została wykonana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz  z rurociągiem tłocznym składająca się z następujących elementów:
- kanał śr. 200 PCV - długość 2683,85m,

- kanał śr. 200 przewiert rurą kamionkową – długość 154,71m,                          
- kanał śr. 160 PCV  – długość 264,68m,
- kanał śr. 90 rurociągu tłocznego z rur PE - długość 891,58mb

- kanał śr. 50 rurociągu tłocznego z rur PE - długość 480,25mb

- kanał śr. 40 rurociągu tłocznego z rur PE – długość 214,19mb

- pompownie przydomowe wraz z zasilaniem energetycznym – 10 kpl.

- przepompownia ścieków P-M wraz z zasilaniem energetycznym – 1 kpl.

Po wykonanych pracach kanalizacyjnych zostały odtworzone nawierzchnie bitumiczne o powierzchni 10563,00m2

Wartość powykonawcza inwestycji:

2 747 938,23 zł netto,  3 379 964,02 zł brutto

w tym pomoc przewidywana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 695 663,00

Wykonawca: Zakład Instalacyjno – Budowlany „ISAN-BUD” Leszek Wołowiec, ul. Opolska 40, 49-100 Niemodlin

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 

Wersja XML