Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

W związku z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r.” oraz „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki” informujemy, że ww. wymienione dokumenty wraz z opracowanymi prognozami oddziaływania na środowisko, pozostają wyłożoną do wglądu w dniach od 02.10.2018 r. do 22.10.2018 r. W ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.

PDFOgłoszenie o SOOŚ.pdf
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska.pdf
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Programu usuwania wyrobów azbestowych.pdf
PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki.pdf
PDFProgram usuwania wyrobów azbestowych.pdf
 

Wersja XML