Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym Aglomeracji Opolskiej

Wójt Gminy Strzeleczki zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pn.: „Naturalnie różnorodna Aglomeracja Opolska” organizowanym w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno-informacyjne”. Wykonane zdjęcia mają przedstawiać lokalne zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczną obszaru Aglomeracji Opolskiej oraz działania związane z ochroną przyrody. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Aglomeracji Opolskie pod linkiem: https://aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/konkurs-fotograficzny-naturalnie-roznorodna-aglomeracja-opolska

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Termin zgłaszania prac mija 15 października br.
JPEGPlakat AO Naturalnie różnorodna Aglomeracja Opolska.jpeg
 

Wersja XML