Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwa obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla MDP terenu Gminy Strzeleczki

Informujemy Państwa, iż w dniach od 27.07.2018 r. do 05.08.2016 r. na terenie Gminy Strzeleczki odbywa się po raz kolejny już obóz strażacki, szkoleniowo-wypoczynkowy pt. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”.

W obozie, którego organizatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Strzeleczkach uczestniczy 40 osób - są to druhowie w wieku 10-17 lat z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wraz z opiekunami.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz częściowo z budżetu Gminy Strzeleczki.

Celem projektu jest przeprowadzenie szeregu szkoleń oraz zajęć, co zapewni podniesienie kompetencji, umiejętności i kwalifikacji członków MDP podczas obozu oraz przygotowanie ich do pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i służby w szeregach OSP.

Poprzez udział uczestnicy poznają organizację i specyfikę ochotniczych straży pożarnych oraz regulaminowe zadania MDP i OSP. Ponadto zapoznają się z przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, podstawowymi zasadami zapobiegania pożarom w różnych obiektach, poznają podręczny sprzęt gaśniczy, sprzęt stanowiący wyposażenie sekcji gaśniczej OSP, zasady udzielania przedlekarskiej pomocy medycznej oraz zapoznają się z problematyką systemu zaopatrzenia wodnego oraz systemu alarmowania.  

W ramach organizacji pobytu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej, opiekunowie zapewnili prowadzenie ćwiczeń, zajęć oraz zawodów strażackich, w ramach programu Ochotnicza Straż Pożarna w Strzeleczkach zapewnia dla uczestników noclegi, wyżywienie oraz organizację m.in. wyjazdów i wycieczek.

 

 

Wersja XML