Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wdrożenie programu usuwania azbestu na terenie Gminy Strzeleczki

Wójt Gminy Strzeleczki przystąpił do opracowywania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki”. Obecnie prowadzone są procedury związane z opiniowaniem projektu dokumentu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu, celem ustalenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko bądź uzyskania odstąpienia od obowiązku jej przeprowadzenia.

Chcąc umożliwić zapoznanie się zainteresowanym mieszkańcom z projektem opracowania , poniżej udostępniamy jego treść. Wszelkie uwagi i sugestie mogą być zgłaszane w siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki, w pokoju 106 w budynku B. Kontakt telefoniczny pod nr 77 407 66 65.  

PDFProgram usuwania azbestu -projekt 2018.pdf
 

Wersja XML