Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wystawa obrazów „Międzynarodowego pleneru malarskiego Dobra 2018”.

11 lipca miał miejsce wernisaż prac malarskich uczestników „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego”, których gościliśmy przez 10 dni na Ośrodku Wypoczynkowym w Dobrej. Artyści ukazali w swoich pracach piękno gminy, a przede wszystkim jej przyrodę oraz zabytki. Malarze pochodzą z różnych krajów: Japonii, Syrii, Ukrainy, Białorusi, Czech, Rosji, Niemiec i Polski, jednak bariera językowa nie przeszkodziła im w integrowaniu się, śpiewali piosenki w różnych językach, a często po prostu porozumiewali się bez słów.

Podczas uroczystości podsumowujących tegoroczny plener malarski Gminę Strzeleczki jako pierwszą w Polsce uhonorowano Dyplomem Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, który został przyznany za wieloletnią współpracę i współorganizację plenerów malarskich, w których uczestniczą artyści ze Wschodu Europy. Również Wójt Gminy Strzeleczki Marek Pietruszka otrzymał z rąk Eugeniusza Brudkiewicza Prezesa Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego, Wiceprezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód  podziękowania za osobisty wkład i zaangażowanie w budowanie poprzez kulturę w serdecznej atmosferze dobrosąsiedzkich stosunków z krajami wschodnimi i zachodnimi.

Obecnie można podziwiać prace artystów w Sali Domu Kultury w Strzeleczkach do dnia 20 lipca w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz dodatkowo wystawa będzie czynna w najbliższą niedzielę 15 lipca w godzinach od 16:00 do 18:00. Serdecznie zapraszamy!

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Wersja XML