Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendia dla najlepszych uczniów

Sesja absolutoryjna Rady Gminy Strzeleczki w dniu 28 czerwca 2018 r. miała wyjątkowo uroczysty charakter poprzez obecność, wraz z rodzicami, najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w naszej gminie.

Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce przyznane zostały uczniom, którzy spełnili następujące wymagania:

Stypendium za wyniki w nauce otrzymali również uczniowie, którzy osiągnęli:

Ponadto ich osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych wskazują na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy. Przyznano również stypendia za osiągnięcia sportowe uczniom, którzy otrzymali ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, a z przedmiotów ogólnokształcących nie posiadali ocen niższych niż dostateczne i spełnili jeden z warunków:

Stypendium otrzymali uczniowie z:

Nagrodzono uczniów w następujących kategoriach:

Wszystkim wyróżnionym Wójt Gminy wręczył dyplomy i stypendia, a rodzicom listy gratulacyjne.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Wersja XML