Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podłączenie budynku Zamku do gminnej sieci wodociągowej.

logo unijne PROW 2014-2020.png

Zakres wykonanych prac:

Roboty budowlane:

Wykonawca: POLINSTAL Sp. z o.o., ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice

Termin wykonania: 09.11. 2017r.

Wartość robót wykonanych: 71479,42 zł

Tablica informacyjna.png

Wersja XML