Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona Danych Osobowych

Nazwa: Ochrona Danych Osobowych

Administrator danych, adres jego siedziby, numer REGON: Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, REGON 530602616

Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby:  Patrycja Trojanowska, 47-364 Strzeleczki, ul. Rynek 4, tel. 77-4669696, e-mail: p.trojanowska@strzeleczki.pl

 Strzeleczki, dnia 08.03.2021

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                            

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

                                                                                                 

                                        Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
                                            Anna Kuźnik

                                                                                                                                                                                                                                                                

Wersja XML