Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadomie bezpieczni w obliczu zagrożeń

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Zadanie o zasięgu powiatowym – powiat krapkowicki

Świadomie bezpieczni w obliczu zagrożeń - sprzęt, szkolenia, edukacja społeczności lokalnej powiatu krapkowickiego

 

Nadrzędną wartością zarówno dla mieszkańców Aglomeracji Opolskiej, inwestorów i władz lokalnych jest poczucie bezpieczeństwa względem życia, mienia i własności. Dążąc do realizacji celu nadrzędnego jakim jest poczucie bezpieczeństwa, konieczne jest podjęcie działań prewencyjnych, związanych z przygotowaniem społeczeństwa na zaistnienie zjawisk niebezpiecznych i podnoszeniem świadomości społecznej w tym zakresie.

Głównymi celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa oraz promowanie odpowiednich postaw mieszkańców powiatu krapkowickiego w zakresie prawidłowego zachowania się na wypadek zagrożeń w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zwiększenie zdolności operacyjnej strażaków OSP poprzez szkolenia z wykorzystaniem sprzętu z zakresu ratownictwa medycznego.

W ramach projektu przewidziano:

 1. Wyjazd studyjny członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z powiatu krapkowickiego połączony z częścią edukacyjną – w tym m.in. zajęciami z pierwszej pomocy,
 2. Zakup fantomów szkoleniowych wykorzystywanych do ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy.
 3. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków OSP/mieszkańców z powiatu krapkowickiego.
 4. Realizację działań informacyjno-promocyjno-edukacyjnych mających na celu kształtowanie prawidłowych zachowań mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożeń w sytuacjach nadzwyczajnych. W ramach niniejszego zadania planuje się m.in. zakup gadżetów (ulotki, gadżety promocyjne – np. kamizelki rowerowe, zawieszki na rower, mini-apteczki, czujniki tlenku węgla, itp.), organizacja cyklu spotkań pn. „Świadomie bezpieczni w obliczu zagrożeń” skierowanych do mieszkańców w terenu powiatu krapkowickiego

Praktyka pokazuje, że zaspokojenie tej podstawowej potrzeby jaką jest bezpieczeństwo mieszkańców i ich  mienia, przekłada się na aspekty ekonomiczne czyli m.in na osiedlanie się ludności, budowę zakładów pracy, inwestycje w infrastrukturę mieszkaniową, przemysłową, turystyczną i kulturalną.

„Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego, a w przypadku gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zdanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne.

Formy głosowania:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45- 082 Opole

Poniżej znajdują się karty do głosowania dla mieszkańców wszystkich powiatów województwa opolskiego.

UWAGA – w głosowaniu będą honorowane wyłącznie karty formatu A4 wydrukowane dwustronnie!!!”

GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW: OD 9 DO 29 KWIETNIA 2018 r.

Do pobrania karta do głosowania: PDFzał.-9-powiat-krapkowicki.pdf

 

 

Wersja XML