Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki do pobrania

PDFKlauzula informacyjna.PDF

PDFPismo okólne z dnia 8 września 2020 r..PDF

PDFRegulamin funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach w trakcie trwania epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 8 września 2020r..pdf

PDFRegulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOK Strzeleczki.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - Karta zgłoszenia uczestnik zajęć cyklicznych.docx

DOCXZałącznik nr 2 - Deklaracja i Oświadczenie Rodzica bądż Opiekuna Prawnego, zajęcia.docx

DOCXZałącznik nr 3 - Deklaracja i Oświadczenie Uczestnika zajęć - dorośli.docx

DOCZgoda RODO - dla dziecka do 17 r.ż..doc

DOCZgoda RODO - osoba dorosła.doc

Wersja XML