Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Strzeleczkach zaprasza wszystkich członków Spółki Wodnej na Walne zebranie członków GSW (Gminnej Spółki Wodnej), które odbędzie się dnia 02.02.2018 (piątek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Strzeleczki – Sala GOK.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Strzeleczkach 02.02.2018:

 1. Otwarcie Walnego zgromadzenia GSW w Strzeleczkach
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie zakresu robót wykonanych w 2017 roku oraz wykonania budżetu za 2017 rok – dyskusja.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi GSW.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wysokości składek członkowskich oraz zatwierdzenia budżetu na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego.
 8. Ustalenie planu działalności GSW na rok 2018.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zakończenie obrad.

 

Wersja XML