Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje do wymiany źródeł ogrzewania 2021 rok

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o zwolnieniu się środków.pdf
 

Informujemy o zakończeniu naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza.

W przypadku zwolnienia się środków, informacja o możliwości pozyskania dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Gminy.

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w roku 2021

            Stosownie do przyjętej przez Radę Gminy uchwały określającej zasady przyznawania dotacji celowych na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Strzeleczki informujemy, że z dniem 4 stycznia 2021 roku rusza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie dotacji celowej mogą być osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych
na terenie Gminy Strzeleczki.

Dotacji nie podlegają koszty inwestycji polegającej na wymianie węglowych źródeł ogrzewania poniesione przed dniem podpisania umowy z Gminą Strzeleczki na dofinansowanie planowanej inwestycji.

Dotacja udzielana będzie w kwocie:

W 2021 roku na przedmiotowy cel w budżecie Gminy Strzeleczki zabezpieczono kwotę 80 000,00 zł. Wnioski przyjmowane będą w sposób ciągły, aż do wyczerpania środków. Szczegóły dotyczące warunków przyznania dotacji i sposobów jej rozliczenia określać będzie umowa na udzielenie dofinansowania, której wzór został udostępniony wraz z formularzami wniosków i regulaminem. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza”.

PDFOgłoszenie o naborze wniosków.pdf
PDFRegulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza.pdf
PDFWniosek o udzielenie dotacji - os. fizyczne.pdf
PDFWniosek o udzielenie dotacji - wspólnoty mieszkaniowe.pdf
PDFUmowa dotacji - wzór.pdf
 

 

Wersja XML