Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Maluch Plus” - rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert, w ramach którego można uzyskać wsparcie finansowe na zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

„MALUCH+” 2018 to program mający na celu pomoc w rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Program skierowany jest m.in. do osób prawnych, osób fizycznych, jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w tym uczelnie). W zakresie realizacji projektu można otrzymać dofinansowanie nawet do 80% kosztów zadań z wybranego modułu:

Oferty należy składać w terminie do 17 listopada 2017 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w formie papierowej (osobiście lub pocztą) lub elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (z wykorzystaniem profilu zaufanego lub za pomącą podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym). 

Szczegółowe informacje o programie, konkursie, a także formularz oferty można znaleźć  na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl oraz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - www.opole.uw.gov.pl .

Wersja XML