Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi ul. Prudnickiej w Dobrej

Gmina Strzeleczki wykonała gruntowny remont ul. Prudnickiej w Dobrej. W ramach prac została wykonana podbudowa z kruszywa łamanego, wyprofilowane oraz zagęszczone podłoże, na którym wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną o powierzchni 850 m2. Po zakończonych pracach asfaltowych zostało uzupełnione pobocze kruszywem łamanym

Prace zostały zrealizowane na podstawie umowy: „Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Strzeleczki”. Wartość całkowita umowy: 396.551.59 zł

Wykonawca: Grunt Usługi Drogowe Jacek Toborek z Głubczyc.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Wersja XML