Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi ul. 3-go Maja w Zielinie

Gmina Strzeleczki wykonała gruntowny remont części ul. 3-go Maja w Zielinie. W ramach prac zostało wykonane korytowanie istniejącej nawierzchni, następnie podbudowa z kruszywa łamanego, wyprofilowano oraz zagęszczono podłoże, na którym wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm.  

Prace zostały zrealizowane na podstawie umowy: „Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Strzeleczki”. Wartość całkowita umowy: 396.551.59 zł

Powyższe zadanie wykonane przy udziale środków funduszu sołeckiego

Fundusz Sołecki Zielina – 14.400,00 zł

Fundusz Sołecki Kujawy – 19.000,00 zł

Wykonawca: Grunt Usługi Drogowe Jacek Toborek z Głubczyc.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Wersja XML