Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi ul. Szkolnej w Racławiczkach

Gmina Strzeleczki w ramach prac remontowych na drogach gminnych wykonała remont ul. Szkolnej w Racławiczkach

Gmina Strzeleczki wykonała gruntowny remont części ul. Szkolnej w Racławiczkach. W ramach prac został rozebrany istniejący chodnik, sfrezowana nawierzchnia asfaltowa. Następnie wykonano na nowej podbudowie chodnik z kostki betonowej o gr 8 cm, pow. 163,8 m2. Wyprofilowano podłoże, na którym wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną o powierzchni 701m2. Po zakończonych pracach asfaltowych zostało uzupełnione pobocze kruszywem łamanym.

Prace zostały zrealizowane na podstawie umowy: „Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Strzeleczki”. Wartość całkowita umowy: 396.551.59 zł

Powyższe zadanie wykonane przy udziale środków funduszu sołeckiego. Fundusz Sołecki Racławiczki 27.708,00 zł

Wykonawca: Grunt Usługi Drogowe Jacek Toborek z Głubczyc.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  

Wersja XML